ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE! Kwiecień 2019!


1. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych z Powiatu Polickiego do udziału w konkursie plastycznym „Zdrowy styl życia”.
2. Konkurs ma promować szeroko rozumiany zdrowy styl życia.
3. Zadaniem dla uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej.Każdy z uczestników może przekazać maksymalnie dwie prace.
4. Prace składane na konkurs należy wykonać w technice płaskiej (malarstwo, rysunek, techniki mieszane) format A4, A3.
5. Prace konkursowe w formie kolorowego skanu (z załącznikiem 1) należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres evpolice@gmail.com
lub poczta tradycyjną na adres: Stowarzyszenie PEEiEI, ul. Przyjaźni 2/7, 72-009 Police.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
6. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz podpisane oświadczenie – Załącznik 1 (oryginał lub skan).
7. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców na stronie internetowej www.evpolice.pl i facebook-u w terminie do 15 maja 2019r.
8. Wręczenie nagród odbędzie się 19 maja 2019 r. o godz. 15:00 naterenie zielonym przy hali sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach przy ul. Siedleckiej 6 podczas festynu rodzinnego „Z rodziną po zdrowie”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Do pobrania:
Regulamin konkursu „Zdrowy styl życia”
Załącznik 1. Oświadczenie i zgoda na udział
Budowa parkingu rowerowego przy ul. 26 kwietnia

Otrzymaliśmy czek i certyfikat od Fundacji TESCO, kwotę grantu w całości przeznaczamy na budowę parkingu rowerowego przy ul. 26 kwietnia w Policach.

Nowe parkingi rowerowe w Policach - 2019r.


W ramach dofinansowania Fundacji Orlen Dar Serca w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi” w styczniu 2019 roku wykonaliśmy 5 parkingów rowerowych.
Lokalizacje w Policach:
NR 1. Ul. Armii Krajowej 14
NR 2. Ul. Zamenhofa 50
NR 3. Ul. Bankowa 4
NR 4. Ul. Siedlecka 4G
NR 5. Ul. Zamenhofa 46C


Zadanie jest finansowane ze środków Fundacji Orlen Dar Serca.