Wiaty rowerowe w SP nr 8W ramach dofinansowania PZU "Pomoc to Moc" i pracy społecznej wolontariuszy i członków stowarzyszenia w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach powstały dwie wiaty rowerowe.

Projekt został zakończony w maju 2019 roku.


Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc.

Finał konkursu "Zdrowy styl życia"

Szanowni Państwo!
Nasze Stowarzyszenie ma przyjemność ogłosić wyniki konkursu plastycznego „Zdrowy styl życia”. Na konkurs zgłoszono prace z całego obszaru powiatu polickiego.
Komisja konkursowa wyróżniła prace następujących osób:
 • Buczek Sandra
 • Ilczuk Lena
 • Kłosińska Zosia
 • Luto Wiktor
 • Ładak Hubert
 • Mieszkała Ewelina
 • Próchnicki Tomasz
 • Senderowska Nina
 • Smorowska Michalina
 • Sowa Franciszek
 • Wejnerowska Helena
 • Żurek Hanna

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Rodzicom i nauczycielom gratulujemy tak wspaniałych i uzdolnionych dzieci.
Laureatom życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji i zapraszamy na oficjalne wręczenie nagród, które odbędzie się 19 maja 2019r. (w niedzielę) o godzinie 15:15 - podczas III Powiatowego Festynu Rodzinnego "Z rodziną po zdrowie". Teren zielony przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 15 MAJA 2019! Konkurs plastyczny "Zdrowy styl życia"

1. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych z Powiatu Polickiego do udziału w konkursie plastycznym „Zdrowy styl życia”.
2. Konkurs ma promować szeroko rozumiany zdrowy styl życia.
3. Zadaniem dla uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej.Każdy z uczestników może przekazać maksymalnie dwie prace.
4. Prace składane na konkurs należy wykonać w technice płaskiej (malarstwo, rysunek, techniki mieszane) format A4, A3.
5. Prace konkursowe w formie kolorowego skanu (z załącznikiem 1) należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres evpolice@gmail.com
lub poczta tradycyjną na adres: Stowarzyszenie PEEiEI, ul. Przyjaźni 2/7, 72-009 Police.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.  15 maja 2019r.
6. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz podpisane oświadczenie – Załącznik 1 (oryginał lub skan).
7. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców na stronie internetowej www.evpolice.pl i facebook-u w terminie do 15 maja 2019r.
8. Wręczenie nagród odbędzie się 19 maja 2019 r. o godz. 15:00 naterenie zielonym przy hali sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach przy ul. Siedleckiej 6 podczas festynu rodzinnego „Z rodziną po zdrowie”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie