Podsumowanie Konkursu Nie Dym!


Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy, że podjęliście wyzwanie i uczestniczyliście w konkursie.
Laureaci otrzymali wiadomości o wygranej i do nich trafiają nagrody. BRAWO!

Prace zaskoczyły nas bardzo pozytywnie,
świadomość szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych zdecydowanie wzrasta.

Serdeczne podziękowania dla nauczycieli i wychowawców ze szkół, które zdecydowanie wyróżniły się w konkursie:
Szkoła Podstawowa w Reczu, Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie, Szkoła Podstawowa w Krzymowie, Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie, Zespół Szkół w Białym Borze, Zespół Szkół w Nowym Worowie, Zespół Szkół w Mostach, Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach, Szkoła Podstawowa nr 39 w Szczecinie, Szkoła Podstawowa w Dąbkach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu, Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach, Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie.

 
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji zaprasza wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z Województwa Zachodniopomorskiego do udziału w konkursie plastyczno-ekologicznym. 

1. Konkurs rozpoczyna się 2 listopada 2018 r. i trwać będzie do 30 listopada 2018r. 
2. Konkurs ma zwracać uwagę na problem spalania śmieci w domowych piecach, szczególnie sztucznych tworzyw i mebli. 
3. Zadaniem dla uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej wraz z hasłem przewodnim w: 
wariancie negatywnym – piętnującym nieekologiczne zachowanie (np. spalanie śmieci i mebli) 
lub pozytywnym – chwalącym dobre nawyki. 
4. Prace składane na konkurs należy wykonać w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, techniki mieszane) format A4. 
5. Prace konkursowe w formie skanu lub dobrej jakości zdjęcia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres evpolice@gmail.com lub na adres korespondencyjny Organizatora: Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji, ul. Przyjaźni 2/7, 72-009 Police w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 roku. 
6. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz podpisane oświadczenie – Załącznik 1 (oryginał lub skan). 
7. 20 laureatów uhonorowanych zostanie nagrodami pieniężnymi w wysokości po 100 zł. 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Police - Moje miejsce na ziemi

Zamontujemy w Policach kolejne stojaki rowerowe, będzie 30 miejsc do przypięcia roweru. Tym razem wspiera nas Fundacja Orlen.
Znalezione obrazy dla zapytania fundacja orlen