Informator wiejski – poprawiamy komunikację na wsi

W październiku 2020r. z kontrolowanym opóźnieniem spowodowanym pandemią Coronawirusa zakończyliśmy działanie w ramach Programu Społecznik pn. „Informator wiejski – poprawiamy komunikację na wsi”.

Celem projektu był zakup trzech wolnostojących sołeckich tablic informacyjnych zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych przez mieszkańców. Tablice zostały oznaczone nazwą sołectwa i herbem Gminy Police - zostały zamontowane w ramach wolontariatu i prac społecznych przez mieszkańców Sołectwa Uniemyśl. Działanie wpłynęło na rzecz integracji mieszkańców Sołectwa poprzez wspólny montaż i zabudowę tablic, a wspólna praca przyczyniła się do poczucia odpowiedzialności mieszkańców za wybudowane mienie. Na zakończenie wspólnej pracy zrealizowano rodzinny rajd rowerowy z dziećmi oraz poczęstunek dla wolontariuszy i mieszkańców zaangażowanych w zadanie w ramach ogniska na terenie świetlicy wiejskiej.