O nas i dane kontaktowe

STOWARZYSZENIE POJAZDY ELEKTRYCZNE EKOLOGIA I EKONOMIA INWESTYCJI

Działalność w ramach pożytku publicznego:
Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji aktywnie uczestniczy w promocji działań ekologicznych, na rzecz zdrowego trybu życia i rozwoju infrastruktury rowerowej na obszarze Gminy Police. 
Dzięki działaniom Stowarzyszenia powstały na terenie Polic liczne stojaki rowerowe i dwie wiaty rowerowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 8.
Stowarzyszenie zrealizowało zadanie publiczne: Konkurs plastyczny o zasięgu wojewódzkim "Nie Dym!, dofinansowany w 2018 roku przez Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego. 
W 2019 roku zrealizowało zadanie publiczne Konkurs - Zdrowy Styl Życia, dofinansowane z budżetu Powiatu Polickiego oraz zadanie posadowienia wiaty dla mieszkańców Uniemyśla - tzw. Bike&Ride (parking do przesiadki z roweru do komunikacji zbiorowej - pierwszy w Gminie) dofinansowane z budżety Gminy Police. W grudniu 2019 roku zakończono zadanie wojewódzkie - "Nie palę byle czym!". Rok 2020 to zadanie „Informator wiejski – poprawiamy komunikację na wsi” dofinansowane z Programu Społecznik i Gminy Police.
Stowarzyszenie w sposób ciągły dąży do kontynuacji działań w tym kierunku poprzez uczestniczenie w konkursach i zdobywaniu dofinansowań z różnych źródeł zewnętrznych.

Nie prowadzi działalności odpłatnej.

Regon 368995118
NIP 8513218636 

Prezes
Ireneusz Wróblewski
tel. 606-236-992

Google          Facebook          Bazy NGO


Najlepiej kontaktować się ze Stowarzyszeniem poprzez e-mail. 

mbank: 62 1140 2004 0000 3202 7758 4340