Zachodniopomorski Lider NGO 2020

 ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2020” – Konkurs Marszałka dla małych i dużych organizacji pozarządowych/

Głównymi celami było wyróżnienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku, uhonorowanie i promocja działań zachodniopomorskich organizacji, wzmacnianie wizerunku zachodniopomorskich organizacji oraz zwiększenie świadomości mieszkańców województwa na temat działań organizacji.

Informator wiejski – poprawiamy komunikację na wsi

W październiku 2020r. z kontrolowanym opóźnieniem spowodowanym pandemią Coronawirusa zakończyliśmy działanie w ramach Programu Społecznik pn. „Informator wiejski – poprawiamy komunikację na wsi”.

Celem projektu był zakup trzech wolnostojących sołeckich tablic informacyjnych zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych przez mieszkańców. Tablice zostały oznaczone nazwą sołectwa i herbem Gminy Police - zostały zamontowane w ramach wolontariatu i prac społecznych przez mieszkańców Sołectwa Uniemyśl. Działanie wpłynęło na rzecz integracji mieszkańców Sołectwa poprzez wspólny montaż i zabudowę tablic, a wspólna praca przyczyniła się do poczucia odpowiedzialności mieszkańców za wybudowane mienie. Na zakończenie wspólnej pracy zrealizowano rodzinny rajd rowerowy z dziećmi oraz poczęstunek dla wolontariuszy i mieszkańców zaangażowanych w zadanie w ramach ogniska na terenie świetlicy wiejskiej.


Dzieje się w Uniemyślu!

Nasze zaprzyjaźnione Stowarzyszenie na szereg działań w Uniemyślu (Sołectwo Uniemyśl, Gmina Police) pozyskało z konkursu Bosmana 22 tys. zł.
Gratulujemy i życzymy mieszkańcom dobrej zabawy.