Wiaty rowerowe w SP nr 8W ramach dofinansowania PZU "Pomoc to Moc" i pracy społecznej wolontariuszy i członków stowarzyszenia w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach powstały dwie wiaty rowerowe.

Projekt został zakończony w maju 2019 roku.


Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc.