ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji zaprasza wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z Województwa Zachodniopomorskiego do udziału w konkursie plastyczno-ekologicznym. 

1. Konkurs rozpoczyna się 2 listopada 2018 r. i trwać będzie do 30 listopada 2018r. 
2. Konkurs ma zwracać uwagę na problem spalania śmieci w domowych piecach, szczególnie sztucznych tworzyw i mebli. 
3. Zadaniem dla uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej wraz z hasłem przewodnim w: 
wariancie negatywnym – piętnującym nieekologiczne zachowanie (np. spalanie śmieci i mebli) 
lub pozytywnym – chwalącym dobre nawyki. 
4. Prace składane na konkurs należy wykonać w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, techniki mieszane) format A4. 
5. Prace konkursowe w formie skanu lub dobrej jakości zdjęcia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres evpolice@gmail.com lub na adres korespondencyjny Organizatora: Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji, ul. Przyjaźni 2/7, 72-009 Police w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 roku. 
6. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz podpisane oświadczenie – Załącznik 1 (oryginał lub skan). 
7. 20 laureatów uhonorowanych zostanie nagrodami pieniężnymi w wysokości po 100 zł. 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego