Program Społecznik 2018

Stowarzyszenie jest realizatorem zadania "Pierwszy osiedlowy parking rowerowy w Policach" dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Społecznik – Program Marszałkowski.