PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 15 MAJA 2019! Konkurs plastyczny "Zdrowy styl życia"

1. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych z Powiatu Polickiego do udziału w konkursie plastycznym „Zdrowy styl życia”.
2. Konkurs ma promować szeroko rozumiany zdrowy styl życia.
3. Zadaniem dla uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej.Każdy z uczestników może przekazać maksymalnie dwie prace.
4. Prace składane na konkurs należy wykonać w technice płaskiej (malarstwo, rysunek, techniki mieszane) format A4, A3.
5. Prace konkursowe w formie kolorowego skanu (z załącznikiem 1) należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres evpolice@gmail.com
lub poczta tradycyjną na adres: Stowarzyszenie PEEiEI, ul. Przyjaźni 2/7, 72-009 Police.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.  15 maja 2019r.
6. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz podpisane oświadczenie – Załącznik 1 (oryginał lub skan).
7. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców na stronie internetowej www.evpolice.pl i facebook-u w terminie do 15 maja 2019r.
8. Wręczenie nagród odbędzie się 19 maja 2019 r. o godz. 15:00 naterenie zielonym przy hali sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach przy ul. Siedleckiej 6 podczas festynu rodzinnego „Z rodziną po zdrowie”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie