Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji jest organizacją ekologiczną, która realizuje zadania publiczne i z darowizn prywatnych. 
Nie prowadzi działalności odpłatnej.