PKB PER CAPITA PPP Polski i Niemiec + „Indeks Niemca”

PKB PER CAPITA PPP Polski i Niemiec + „Indeks Niemca”. Poniższe tabele i wykresy przedstawiają wielkość PKB „na głowę” Polski i Niemiec (w parytecie siły nabywczej w dolarach [USD]). Do analiz rozwojowych prowadzonych przez Stowarzyszenie niezbędne okazało się wykonanie wsadu otoczenia rynkowego badając zależność wzrostu zasobności gospodarki i gospodarstw domowych. Należy zwrócić uwagę na ryzyko prognoz, które rośnie wraz z wydłużeniem ich horyzontu czasowego - turbulencje gospodarcze z roku 2009  powodują, że należy zdecydowanie bardziej ostrożnie podchodzić do analizy historycznych trendów oraz zmienności dochodów w kontekście tworzenia długoterminowych projekcji. Weryfikacja danych pozyskanych z raportów dostępnych w sieci i bazy danych Stowarzyszenia, nie zawsze była możliwa, w związku z czym Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości i pominięcia. 

W 2016 roku produkt krajowy brutto na głowę uwzględniając parytet siły nabywczej był w Niemczech wyższy o 169% w porównaniu do polskiego. Prognozowany na 2030 rok produkt krajowy brutto na głowę uwzględniając parytet siły nabywczej będzie w Niemczech wyższy o 147% w porównaniu do polskiego. Według Wikipedii w 2016 roku produkt krajowy brutto na głowę uwzględniając parytet siły nabywczej był w Niemczech wyższy o 175% w porównaniu do polskiego.2018 - Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji